Print
Feb 22
 • Varsity
 • game

Godinez

 • Win
 • 1-0

2-0

0
0
Feb 22
 • Varsity
 • game

Canyon

 • Loss
 • 1-1

2-0

0
0
Feb 22
 • Loss
 • 1-2

2-1

0
0
Feb 22
 • Varsity
 • game

San Marino

 • Win
 • 2-2

2-1

0
0
Feb 22
 • Varsity
 • game

JSerra

 • 2-2

0-0

0
0
Feb 25
 • Varsity
 • game

@ Mission Viejo

 • Win
 • 3-2

3-0

0
0
Feb 28
 • Varsity
 • tournament

OC Championships

Friday 3:00 PM

Feb 28
 • Varsity
 • game

Huntington Beach

Friday 3:30 PM

Feb 28
 • Varsity
 • game

Canyon

Friday 6:30 PM

Feb 29
 • Varsity
 • tournament

OC Championships

Saturday 8:00 AM

Feb 29
 • Varsity
 • game

Capistrano Valley

Saturday 8:00 AM

Mar 03
 • Varsity
 • game

@ El Toro

Tuesday 5:15 PM

Mar 05
 • Varsity
 • game

El Modena

Thursday 5:15 PM

Mar 06
 • Varsity
 • tournament

Best of the West

Friday TBD

Mar 07
 • Varsity
 • tournament

Best of the West

Saturday TBD

Mar 10
 • Varsity
 • game

Tesoro

Tuesday 5:15 PM

Mar 12

Thursday 5:15 PM

Mar 20
 • Varsity
 • game

Irvine

Friday 5:15 PM

Mar 23
 • Varsity
 • game

@ Northwood

Monday 5:15 PM

Mar 25
 • Varsity
 • game

Beckman

Wednesday 5:15 PM

Apr 07
 • Varsity
 • game

@ University

Tuesday 5:15 PM

Apr 10
 • Varsity
 • game

Portola

Friday 5:15 PM

Apr 14
 • Varsity
 • game

@ Irvine

Tuesday 5:15 PM

Apr 17
 • Varsity
 • game

Northwood

Friday 5:15 PM

Apr 21
 • Varsity
 • game

@ Beckman

Tuesday 5:15 PM

Apr 23
 • Varsity
 • game

University

Thursday 5:15 PM

Apr 28
 • Varsity
 • game

@ Portola

Tuesday 5:15 PM